Thông số kỹ thuật

prime

Kích thước : 300 X 300 mm

Độ dày : 0.5 mm

ddas

s111

2d

2222

23dd